Zgodovina

POMEMBNEJŠI DOGODKI V DRUŠTVU MED LETI 1929 IN 1989

Društvo je bilo ustanovljeno 11. avgusta 1929 na pobudo Florjana Seliča iz Rakitovca.

Ustanovnega občnega zbora se je takrat udeležilo 22 krajanov, potekal pa je na vrtu, takrat zelo znane, gostilne Grasseli. Začetek organiziranega požarnega varstva v Slivnici je bil težak, saj je prizadevnim ustanovnim članom primanjkovalo gasilske reševalne opreme.

Člani gasilskega društva so se sokrajanom znali približati z organiziranjem raznih dramskih in pevskih dejavnosti, nikoli pa niso pozabili njihovega glavnega cilja in vloge v kraju: varovanje življenj sokrajanov in ohranjanje njihovega imetja.

NEKAJ POMEMBNIH LETNIC V NAŠEM DRUŠTVU

1931

Kupila se je prva motorna brizgalna črpalka oziroma pumpa, imenovana Rosenbauer, ki je bila najnujnejše pripadajoče orodje in oprema v društvu. Hranjena je bila v kleti Ferda Lesjaka in Jožeta Zupančiča. Sestanki društva so v tistem času potekali največkrat v gostilni Franca Lesjaka. Motorna brizga je služila svojemu namenu vse do leta 1960, po večji okvari pa jo je nadomestila SAVICA, ki je imela prostornino večjo prostornino, in sicer kar 300 litrov.


1935 
… je bilo leto, v katerem se je resno pristopilo h gradnji gasilskega doma, ki so mu 5 let kasneje dogradili še lesen stolp. Gasilski dom se je v prihodnjih letih še večkrat dograjeval, vse dokler ni bil zgrajen popolnoma nov gasilski dom. Društvo v spomin prvega gasilskega doma hrani nekaj delov lestve, oken, ključe vhodnih vrat in trobento.


1936
Nabavil se je nov gasilski voz. V času vojne do konca leta 1945 je bilo društvo manj aktivno, po vojni pa se je veliko napora vložilo za obnovo društvenih prostorov in okrepitev vezi društva samega.


1948
Društvo se je prvič po vojni na novo organiziralo, ustanovljena je bila udarna desetina, ki se je strokovno usposobila, za svoje delo pa so takratni člani uporabljali vozilo znamke Daimler Ford. Prav tega istega leta (1948) je bila tudi ustanovljena Gasilska zveza Slovenije, okrajne gasilske zveze in sektorji.


1949
To leto je v zgodovini društva zabeleženo kot leto, ko se je zgodil velik požar na domačiji Stanka Lesjaka v Gorici pri Slivnici.


1954
Zaradi velike aktivnosti in zagnanosti je lesena gasilska shramba postajala pretesna in nefunkcionalna, zato se je porodila želja, da se postavi gasilski dom. Nov gasilski dom je doživel svečano otvoritev na dan 9. avgusta 1954, ko je društvo praznovalo tudi svojo 25. obletnico delovanja. V tem letu je zabeležena tudi velika poplava v Voglajnski dolini in v Celju, kjer so naši gasilci pomagali sanirati škodo poplave cele tri dni.


1957
V tem letu je društvo nabavilo rabljeno vozilo znamke Chevrolet, ki so ga gasilci preuredili za svoje potrebe.


1959
To leto je zaznamovalo hudo neurje nad Slivnico in večje poplave.  Vodni val je vse rušil pred sabo in nastala je ogromna materialna škoda.


1960
V tem letu je društvo zabeležilo več požarov, ki so bili posledica namernih požigov.


1963
Društvo je kupilo gasilsko vozilo znamke FIAT 600. Prišlo je do velikega požara v Grobelcah, gorelo je kar pet poslopij.


1967
Društvo je v tem letu kupilo novo motorno brizgalno, znamke Rosenbauer, črpalko 1100 avtomatik. Do tega leta je društvo kot del svojega požarnega rajona pokrivalo tudi področje KS Kalobje. Istega leta se je odvijal tudi prvi zbor gasilskih pionirjev na Planini pri Sevnici, ki se je kasneje preimenoval v Srečanje slovensko-hrvaških pionirjev.


1968
Omenjenega leta je območje Kozjanskega prizadel potres, ki je zamajal tudi temelje društvenih prostor. Do tega leta so slivniški gasilci s pridom namenjali svoje društvene prostore za namene različnih prireditev v kraju; prostori društva so se tudi do tega leta vseskozi dograjevali in spreminjali. Nabavilo se je novo orodno vozilo znamke FORD Tranzit s sodobno opremo.


1974
Vse do tega leta, ko je Kozjansko prizadel potres, smo slivniški gasilci s pridom uporabljali svoje prostore za različne prireditve v kraju in jih več let dograjevali. Nabavilo se je novo orodno vozilo znamke FORD Tranzit s sodobno opremo.


1979
Zaradi posledic potresa se je gradbeni odbor tega leta odločil, da postavi nov gasilsko – kulturni dom, ki je bil predan v uporabo tega istega leta, ko je društvo PGD Slivnica praznovalo tudi svoj zlati jubilej – 50. obletnico ustanovitve društva. Društvo je tega leta pridobilo tudi kombinirano vozilo znamke TAM 130, ki je služil svojemu namenu nadaljnjih 25 let.


1989
Omenjenega leta je bila nabavljena nova pomožna motorna brizgalna znamke ZIEGLER 8/8. Zabeleženih pa je bilo tudi več namernih požigov v Gorici pri Slivnici in poplava iz potoka Ločnica.

Translate »