Vodstvo

VODENJE IN ORGANI DRUŠTVA

Predsednik: Milenko Tanšek, GČ II. stopnje
Kontakt: 040-883-702


Podpredsednik: Tomaž Urleb, GČ II. stopnje
Kontakt: 041-352-720

(Slika v obdelavi)


Poveljnik: Andrej Kaučič, VGČ I.stopnje
Kontakt: 041-763-811


Podpoveljnik: Franci Lesjak, NGČ
Kontakt: 031-596-625

(Slika v obdelavi)


Člani upravnega odbora:
Lidija Fidler: tajnica
Slavica van der Minnen: Manca Tunjič
Stanko Artiček: Predsednik komisije veteranov
Slavica Van Der Minnen: Predsednica komisije za članice
Stanka Tanšek: Predsednica komisije za mladino
Jože Gradič (mlajši)
Dušan Obrez


Nadzorni odbor:
Janko Cerkvenik – predsednik GZ Slovenije


Prevozi vode:
Grega Voga: 041-763-818
Franci Lesjak: 031-596-625
Marjan Drame: 041-763-818
Grega Brglez: 070-854-545


Hišnik:
Alenka Milenkovič: 070-877-491

Translate »