Pomembnejši dogodki

PRAZNOVANJE
80. LETNICE DRUŠTVA
(2009)

Leto 2009 je prav posebno zaznamovalo društvo, tako kot vsi ostali dosežki in pomembnejši dogodki do takrat. Praznovanje 80-letnice obstoja PGD Slivnica pri Celju je bila spodbuda in nadaljnja motivacija za vsakega člana, saj je tako visoka obletnica delovanja pomenila, da je društvo ohranilo svojo vlogo v kraju in predvsem obdržalo v svojih vrstah članice in člane, ki nadaljujejo gasilsko tradicijo kraja. Društvo je v tistem času na novo pridobilo ogromno gasilske opreme in tehnike ter obnovilo gasilski dom in okolico. Nihče ni štel, koliko prostovoljnih ur je bilo vloženih v to; še posebej nekaterih članov, ki so bili izredno prizadevni in iznajdljivi ter smo jim zato lahko vsi hvaležni. Veliko ur se je vložilo tudi v izobraževanje, zato se je društvo povzpelo na višjo raven izobraženih na lestvici GZ Šentjur. Najvišje priznanje GZ Slovenije – nagrado Matevža Haceta, pa sta takrat dobila danes še aktivni veteran, g. Stanko Artiček in pa pokojni Martin Cmok, st. Leto 2009 ohranja pomembno mesto v zgodovini društva, pa to ne le zaradi dobrih del in požrtvovalnosti članov, temveč tudi zaradi takratne nabave novega gasilskega vozila  GVM-1. Vozilo je bilo nabavljeno z namenom, da omogoča prevoz gasilski mladini, članom ter tudi krajanom.

PRAZNOVANJE
90. OBLETNICE DRUŠTVA
(2019)

Tako kot vsako leto, je tudi konec prejšnjega leta potekal tradicionalni gasilski ”furež”, obiskala so nas pobratena društva, slavnostni dogodek oziroma 90. obletnico društva pa smo otvorili po že zdaj znanim vsakoletnim občnem zboru. Slavnostni prireditvi se je pridružilo novo gasilsko vozilo GVC 16/25, katero je namenjeno prevažanju vsega potrebnega orodja, ki je dandanes nujno potrebno na vseh intervencijah, vozilo pa se lahko pohvali tudi z hrambo visokega tlaka. Omogoča prevoz šestih članov društva in je primerno za terene, kamor večje vozilo ne more dospeti. Tako je vozilo GVC 16/25 postalo prvo napadalno vozila našega društva, na katerega pa smo seveda zelo ponosni. 

Translate »