Organizacija

MLADINA

“Na mladih svet stoji. “

Mladinsko komisijo v društvu vodi tovarišica Stanka Tanšek. Menimo, da se za prihodnost društva ni potrebno bati, saj se v naših vrstah nahaja lepo število mladih pionirk in pionirčkov ter mladink in mladincev.

Mladinska komisija deluje po programu GZ in društva, ki obsega:

  • priprave na tekmovanja,
  • mladinske kvize,
  • tekmovanja v orientacijah,
  • srečanja gasilske mladine, idr.

Nekaj utrinkov iz tekmovanj:

ČLANICE

“Le kaj bi mi brez njih?!”

Verjetno se o vlogi žensk v posameznih organizacijah krešejo mnenja, ki izhajajo že iz časa Adama in Eve, a vendarle tudi najstarejši gasilski dokumenti pričajo, da brez njih nikoli ni šlo.

In prav je tako. V našem društvu prepoznavamo njihovo dodano vrednost in njihova mnenja. Ena izmed nalog, ki jo vedno požrtvovalno sprejmejo, so pomoč pri raznih prireditvah, pogostitvah in vsekakor brez njih ne gre na gasilskem ”furežu”. Brez obotavljanja sprejemajo tudi pomembne pozicije in so predsednice komisije, vestno opravljajo razna pisarniška dela ter skrbijo za finančna sredstva društva. Pomembne so pri negovanju dobrih medsebojnih odnosov v društvu in izven njega, saj so po naravi naklonjene (pre)vzgoji in medgeneracijskemu dialogu.

Komisijo za članice v društvu vodi tovarišica Fanika Tomplak, ki je tudi članica Upravnega odbora in Komisije za članice pri GZ Šentjur.

VETERANI

“Izkušnje in znanje pridobivamo z leti.”

Veterani so v našem društvu zelo aktivni. Preporod njihovega dela se je začel pred več kot 25. leti, ko so ponovno sestavili svojo tekmovalno enoto in začeli s tekmovanji najprej na občinski ravni, zatem pa so se povzpeli na regijska in celo na državna tekmovanja. Udeležili so se tudi tekmovanj v ligah.

Ponosni smo, da imamo tako aktivno in uspešno veteransko ekipo, ki je s svojimi izkušnjami, znanjem in prizadevnih delom lahko za vzgled tako mlajšim, kakor tudi zrelejšim članom društva.

Komisijo za veterane v društvu vodi prizadevni veteran, tovariš Stanko Artiček, ki je tudi član Upravnega Odbora in komisije GZ. Aktivnost veteranov skozi vso leto usmerja in vodi tudi komisija za veterane GZ Šentjur.

Nekaj utrinkov iz tekmovanj:

Translate »